Kartexempel
Klicka på bilden för att se en lägeskarta.
Obs! Kartan är inaktiverad i detta exempel.

Resultat av fastighetssökning för KARLSKRONA TRAKTEN 4 34

  
Areal
Område:Totalareal:Varav land:Varav vatten:
Totalt1261.0 kvm1261.0 kvm.0 kvm
  
  
Andel i
samf./ga
Andel i gemensamhetsanläggning:KARLSKRONA TRAKTEN GA:6
  
  
Åtgärder
 Datum:
Fastighetsrättsliga
GRÄNSBESTÄMNING 1936-12-20
AVSTYCKNING 1937-01-13
  
  
Planer och
bestämmelser
 
TRAKTEN ÖSTRA 5:3, TRAKTEN 11:1, DALA 1:4
Planförkortning:Byggnadsplan
Beslutsdatum: 1961-12-34
Genomförande: -
  
  
Förvärv
Fång: Köp 1997-04-21Köpeskilling: 705500 kr (hela)Andel: 1/2
Fång: Köp 1997-04-21Köpeskilling: 705500 kr (hela)Andel: 1/2
  
  
Taxering
  
Taxeringsenhet:220 Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Uppgiftsår:2003
Taxeringsår:2003
Taxeringsvärde i tkr:665
Markvärde i tkr:227
Byggnadsvärde i tkr:438
Areal:1261
Tax.enhet avser:Hel fastighet
Riktvärdeområde:1080022
  
Värderingsenhet:Småhusmark
Tillhör tax.enhet:220 Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Tax.värde i tkr:227
Justeringsorsak:-
Areal i kvm:1261
Fastighetsrättsliga förh.:Självständig
Typ av bebyggelse:Friliggande
VA:Kommunalt vatten året om, Kommunalt avlopp
Belägenhet:Ej strand (eller strandnära mer än 250m)
Skatteförv. id:41279
  
Värderingsenhet:Småhusbyggnad
Tillhör tax.enhet:220 Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Tax.värde i tkr:438
Justeringsorsak:-
Typ av bebyggelse:Friliggande
Boyta i kvm:106
Biyta i kvm:104
Tot. värdegr. yta i kvm:126
Nybyggnadsår:1958
Värdeår:1958
Om-/tillbyggnadsår:
Om-/tillbyggnadsyta:
Fastighetsrättsliga förh.:Självständig
Summa standardpoäng:32
Skatteförv. id:41280
  

SLUT PÅ INFORMATION.